SennZi

Sociaal maatschappelijk georienteeerde psychiatrie van 'A tot Z.' 

Over SennZi

SennZi biedt ambulante begeleiding op het gebied van zorg en welzijn aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of ingewikkelde sociaal-maatschappelijke problemen die moeite hebben hun weg te vinden in het dagelijks leven. Wij gaan uit van samen optrekken en werken aan de voor jou belangrijke onderwerpen waarbij het focus ligt op mogelijkheden en kwaliteit van leven. SennZi kan ook een actieve rol vervullen in de afstemming en coördinatie tussen overige hulpverlening, instanties, familie en sociaal netwerk.

Over SennZi

Zorg

Wat kun je doen en wie kun je zijn binnen je eigen kader van mogelijkheden en beperkingen. Van A-Z verwijst naar 'aanpakken' en 'doen wat er te doen is.' Hierin wordt een actieve en probleemoplossende insteek gekozen.

 

Voor informatie over eventuele wachttijden klik door.

Zorg

Klachtenregeling

Samen met onze collega's zetten we ons in om u de beste begeleiding te bieden. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent of dat uw verwachtingen anders waren dan hoe het loopt. Hier informeren wij u over welke stappen u kunt nemen om dit te bespreken en hoe u een klacht kunt indienen

Klachtenregeling