Ontwikkeling

SennZi vindt het belangrijk om voortdurend te streven naar verbetering om een steeds betere weg te vinden binnen complexe vraagstukken in een vaak weerbarstige, ingewikkelde werkelijkheid. Voor kwetsbare mensen is het vaak een hele opgave om binnen de huidige dynamiek een georganiseerd en menswaardig bestaan op te bouwen en duurzaam te onderhouden. Immers de buitenwereld laat zich veelal niet sturen en heeft haar eigen complexe werkelijkheid.

SennZi nodigt uit tot samen denken en doen.

Contact