Klachtenregeling

Samen met onze collega's zetten we ons in om u de beste begeleiding te bieden. Toch is het mogelijk dat u soms niet tevreden bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan over hoe er met u omgegaan wordt of mogelijk had u andere verwachtingen met betrekking tot ons aanbod en is het vervolgens heel anders verlopen. We raden u aan hier niet te lang mee rond te lopen en dat zo snel mogelijk met ons te bespreken. Ook kunt u een klacht formeel melden. We informeren u graag over hoe u dat kunt doen. Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang, klachtbemiddeling en klachtbehandeling door de onafhankelijke externe klachtencommissie.

Klachtopvang : u bespreekt uw klacht met degene op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Hieronder geven we een aantal aandachtspunten die van belang kunnen zijn:

  • reageer zo snel mogelijk.
  • wanneer het iets is wat snel afgedaan kan worden : vraag een gesprek aan, probeer alvast uw klacht kort en krachtig op papier te zetten.
  • probeer te bedenken wat u wilt bereiken.
  • u kunt iemand meenemen ter ondersteuning

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunktionaris

Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weggenomen of wilt u die stap overslaan? In dat geval kunt u terrecht bij onze externe klachtenfunktionaris van het centraal bureau klachtenmanagement in de zorg (CBKZ) waar SennZi bij aangesloten is. Deze kunt u bereiken via :

  • klachten@cbkz.nl
  • Klachtenfunktionaris SennZi
  • Antwoordnummer 570
  • 4200 WB GORINCHEM
  • tel 0183-682829

De klachtenfunktionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij de klacht. De klachtenfunktionaris is onpartijdig en onafhankelijk en kan u ook meer vertellen over de klachtenprocedure.

Klachtenbehandeling door de externe klachtenfunktionaris

Hoewel het onze voorkeur heeft dat uw onvrede via de klachtenopvang of door de inzet van de klachtenfunktionaris kan worden opgelost, kan een eventuele vervolgstap zijn om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze kunt u bereiken via dezelfde adresgegevens onder vermelding van Secretariaat Klachtencommissie SennZi.

Geheimhouding

Zowel voor de klachtenfunktionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de opvang en/of behandleing van uw klacht is geheimhouding verplicht.

Kosten

Er zijn geen kosten verbondenaan de behandeling van uw klacht. Wel is het zo dat (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde partijen voor uw eigen rekening komen.

Wilt u meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over de klachtemogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar onze klachteregeling. Deze regeling kunt u hier downloaden. Wilt u een exemplaar per post, dan zenden wij u die gratis toe. Stuur in dat geval svp een mail met uw verzoek naar info@sennzi.nl onder vermelding van 'klachtenregeling'.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op via het contactformulier.

Contact