Zorg via PGB

Voor gemeenten waarmee SennZi geen contract heeft kan SennZi formele zorg bieden in het kader van de WMO.

Voor wat betreft ambulante begeleiding vanuit een WLZ PGB kunt u ook bij SennZi terecht.

 

Contact