Over SennZi

Maatschappelijk georienteerde sociale psychiatrie neergezet binnen het maatschappelijk domein. Inmiddels werken we met een enthousiast team van deskundige professionals en een ervaren persoon voor de bedrijfsmatige ondersteuning hard aan de groei en ontwikkeling van SennZi.

SennZi kenmerkt zich door een sociaal psychiatrische insteek en een houding van " doen wat er gedaan moet worden." De benadering is gericht op individu en omgeving. Hiertussen is een voortdurende samenhang en wisselwerking door helpende en belemmerende factoren die het werken aan duurzame stabiliteit en levenskwaliteit constant positief en/of negatief beinvloeden.

Maatwerk, menselijkheid, betrokkenheid en een benadering waarbij voortdurend aansluiten en afstemmen op de mens de kern vormt. Werken binnen professionele kaders maar ook het inzetten van praktische wijsheid. De context wordt sterk ingezet vanuit samenwerking met naastbetrokkenen, lokale steunsystemen en professionals in de keten. Destigmatisering, spreken over kansen, mogelijkheden en kwaliteiten in het werken aan zelfgekozen doelen waarbij de kracht van de eigen oplossingen centraal staat. Een streven naar een menswaardig leven, een recht van ieder binnen eigen kaders en mogelijkheden. SennZi wil samen met netwerkpartners en burgers een bijdrage leveren aan een gastvrije samenleving. 

Vernieuwen en blijven ontwikkelen betekent voortdurend openstaan, reflecteren en leren door opbouwende feedback. Samenbindende zorg, daar staat SennZi voor.

Anja Wouters

Contact