Visie

Bij alle zorg die SennZi levert, vinden wij het belangrijk dat deze persoonsgericht en dichtbij de mens is. Vanuit een betrokken houding, op een menselijke manier aanwezig zijn. De kennis, kunde en expertise die wij opgedaan hebben binnen de specialistische GGZ, zetten wij nu graag in voor mensen waarbij niet de diagnose en de beperkingen leidend zijn, maar waarbij de focus ligt op eigen kracht en mogelijkheden en een kwalitatief menswaardig leven. Heb je het gevoel in niemandsland te verkeren? Voel je je toeschouwer ten aanzien van het sociale leven en maatschappelijke deelname? Zie je door de bomen het bos niet meer als het gaat over regelzaken?

De visie van SennZi is dat ieder recht heeft op een menswaardig bestaan en een leefbaar leven. We gaan samen op zoek naar interne en externe hulpbronnen die helpend of belemmerend zijn in het bereiken van je doelen. Samen kijken we naar hoe elk van deze hulpbronnen aan te spreken zijn. Denk hierbij aan; acceptatie van specifieke klachten en problemen, richten op groei en ontwikkeling waar mogelijk, actief werken aan een goed steunnetwerk, sociale inbedding en maatschappelijke deelname. 

De basis van de visie van SennZi wordt verwoord door:

De Presentie theorie van Andries Baart , waarbij " de zorgverlener zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij de ander op het spel staat-van verlangens tot angst- en die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan." [Citaat Andries Baart]

Het gedachtengoed van Martha Nussbaum, filosofe, die een theorie ontwikkeld heeft van " sociale rechtvaardigheid." Zij richt zich op keuze of vrijheid en hiermee respect voor het vermogen tot zelfbepaling van mensen. Martha Nussbaum heeft 10 levensgebieden [capabilities] benoemd op basis waarvan mensen handelen en wat vereist is voor een leven dat overeenstemt met de menselijke waardigheid. Zij pleit voor een "fatsoenlijke politiek bestel" waarin burgers voorzien zijn van op zijn minst een drempelwaarde in de 10 levensgebieden.

Het kwartiermaken van Doortje Kal , waarin gewerkt wordt aan een gastvrije samenleving voor mensen met een psychiatrische achtergrond en anderen die met sociale uitsluiting te maken hebben.

Contact