Kwaliteit

SennZi is HKZ gecerticifeerd.

Het professionele referentiekader en professionele kwaliteit steunen ook op praktische
wijsheid. Kwaliteitsbewustzijn is voortdurend aanwezig tijdens de zorg die wij leveren. Reflectie, evaluatie en openheid in de samenwerking met de cliënt, zijn/haar netwerk en samenwerkingspartners zijn voor medewerkers van SennZi een vanzelfsprekend.

SennZi beschikt over een klachtenregeling en privacyreglement. Deze zijn bij ons opvraagbaar.

Voor klachten en geschillen kan SennZi gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunktionaris via klachtenregeling.nl

Contact