Werkwijze

We ondersteunen je ontwikkeling met een gezamenlijk plan van aanpak. Dit plan is een resultaat van van een orientatie en verkenning die wij gezamenlijk doen. Hierbij is het belangrijk elkaar te leren kennen en samen te gaan ontdekken wat er speelt en wat er voor jou op het spel staat. Wij benadrukken dat wij juist jou perspectief willen leren kennen en hierbij goed willen aansluiten en afstemmen. Dit is is een voortdurend terugkerend iets.

Zorg van A tot Z

Van A-Z verwijst letterlijk naar alles tussen A en Z. Praktisch en gewoon aanpakken,
psychische begeleiding op stabiliteit, werken aan sociaal en maatschappelijk herstel
maar ook persoonlijke ontwikkeling en zingeving om te streven naar meer kwaliteit van leven. Alles wat in een “gewoon menselijk leven en het vormgeven hiervan” passeert kan hier plek in hebben.

Wij hanteren een actieve opstelling en doen wat er gedaan moet worden. Dat kan heel praktisch zijn, denk bijvoorbeeld aan;
financiën op orde krijgen, contact met instanties onderhouden, regelingen treffen, als bemiddelaar
optreden, vergezellen naar afspraken, helpen met brieven en
bezwaarschriften, opbouw sociale contacten en deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Dit zijn wat voorbeelden. Hierbij kijken we samen naar wat je zelf kunt en waar je ondersteuning bij nodig hebt.

Maar ook naast je staan en ondersteunend zijn in de coordinatie en afstemming met belangrijke anderen of andere partijen.

Soms is het toch nodig om naast het begeleidingstraject een ggz behandeltraject op te starten. Deze noodzaak of wenselijkheid wordt vaak duidelijk in een lopend traject. Dit kan zijn omdat wij denken dat goede diagnostiek en een stukje behandeling je meer gaat opleveren in het bereiken van je doelen. SennZi beschikt over een goed zicht op regionale mogelijkheden en helpt je om de voor jou juiste plek te vinden. Dit in afstemming met de huisarts en/of praktijkondersteuner [POH] van de huisarts.

SennZi kan een waardevolle aanvulling zijn op je behandeling, of dienen als nazorgtraject en verder herstel waarbij focus niet meer ligt op klachten en problemen maar levenskwaliteit.

Bevordering zelfredzaamheid

Een optimaal geslaagd traject is een traject waarbij professionele hulp zichzelf waar mogelijk overbodig heeft
gemaakt en waar een situatie is bereikt van duurzame stabiliteit en levenskwaliteit.

Contact